HSK5

คอร์ส HSK5

฿5,500.00

หมวดหมู่:

รอบจันทร์-อังคาร 14:00-16:20น.

เริ่ม 27 พค – 25 มิย 2562

จำนวน: 24 ชั่วโมง

ราคา: 5,900 บาท (รวมหนังสือเรียนแล้ว)

ระดับผู้เรียน:

  • ผู้ที่ต้องการสอบ HSK ระดับ 5 หรือต้องการเตรียมยื่นทุนเรียนต่อในระดับ ป.ตรี-เอก ที่ประเทศจีน
  • น้องๆม.ปลายที่ต้องการใช้ผลเข้ายื่นเข้าศึกษาต่อที่ม.ธรรมศาสตร์ คณะจีนศึกษา
  • น้องๆม.6 ที่ต้องการเพิ่มพูดคำศัพท์และความแม่นยำก่อนสอบ PAT 7.4

เนื้อหา:

  • ปูพื้นฐานเรื่องโครงสร้างภาษาจีน เพื่อช่วยในการทำข้อสอบพาร์ทการเขียน
  • ฝึกแต่งเนื้อเรื่องจากคำศัพท์และรูปภาพที่กำหนด โดยตรวจข้อสอบเป็นรายบุคคล
  • ฝึกทำโจทย์พาร์ทการอ่าน และเรียนรู้คำศัพท์ที่มักใช้คู่กันในข้อสอบ
  • สอนเทคนิคในการอ่านจับใจความอย่างรวดเร็ว เพื่อทำได้ถูกต้องและทันในเวลาที่กำหนด
  • ฝึกทำโจทย์พาร์ทฟัง และเรียนสำนวนและศัพท์ที่มักเจอในสถานการณ์ต่างๆ
  • ปิดคอร์สด้วยการทำข้อสอบเสมือนจริง พร้อมจับเวลา