คอร์สภาษาจีน ม.5

คอร์สภาษาจีนเบื้องต้น (ฉบับรวบรัด)

฿5,500.00

หมวดหมู่:

รอบมีนาคม

ทุกวันจัน/พุธ 16:00-18:30น

เริ่ม: 4มีค-3เมษา 2562

 

จำนวน: 24 ชั่วโมง

ราคา: 5,700 บาท (รวมหนังสือประกอบการเรียนแล้ว)

ระดับผู้เรียน: เหมาะสำหรับ นร. ม.4หรือม.ปลาย หรือผู้สนใจที่ไม่มีพื้นฐานจีนมาก่อน

เนื้อหา: เริ่มเรียนจากการพินอิน การเขียนอักษรจีน และประโยคภาษาพื้นฐาน จนถึงเนื้อหาระดับHSK2 เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการทำเกรดในโรงเรียน เริ่มเตรียมสอบแพทจีน หรือผู้ที่ต้องการเรียนภาษาจีนเพื่อสอบHSK หรือต้องการเน้นทักษะการอ่าน/เขียน