คอร์สสรุปและตะลุยไวยากรณ์ PAT7.4 รอบ ตค 65

฿5,900.00

หมวดหมู่:
มีแบบสดที่สถาบัน และแบบ Live สด ผ่านโปรแกรม zoom.us (กรุณาระบุ ตอนแจ้งชำระเงิน)
รอบ ตค 65
  • รอบจัน/พุธ 13:30-16:30น ( 3-26 ตค 65)

จำนวน: 24 ชั่วโมง

ราคา: 5,900 บาท (รวมหนังสือเรียนแล้ว)

ระดับผู้เรียน: เหมาะสำหรับน้องๆ ม.6 ที่ต้องการสอบ PAT7.4 หรือ HSK ระดับ 5 – 6

เนื้อหา:

  • เรียนโครงสร้างประโยคและประเภทของคำและรูปแบบประโยคต่างๆในภาษาจีน
  • เนื้อหาครบทุกเรื่องที่ออกสอบ สามารถนำไปใช้แต่งประโยคได้อย่างถูกหลักภาษา รวมถึงนำไปใช้ในการแต่งประโยคใน HSK ระดับ 5-6ได้อีกด้วย
  • ตะลุยโจทย์แต่ละเรื่องอย่างละเอียด รวมข้อสอบโจทย์เกือบ1,000ข้อ
  • แนะเทคนิคและkeyword ในการทำข้อสอบแบบรวดเร็วและถูกต้องตรงกับแนวข้อสอบช่วงสามปีล่าสุด
You cannot copy content of this page