คอร์ส HSK 4

฿5,850.00

หมวดหมู่:

รอบปิดเทอม

รอบส-อา 13:30-16:30น. (เริ่ม 14มีค-5เมษา 63)

จำนวน: 24 ชั่วโมง

เนื้อหาการเรียน:

  • เรียนคำศัพท์ใหม่เพิ่มเติมจากระดับ 3 อีก 600คำ รวมทั้งสิ้น 1,200คำ
  • เรียนโครงสร้างประโยคแบบต่างๆ เพื่อทำให้เรียงประโยคได้ถูกต้องอย่างรวดเร็ว
  • ฝึกแต่งประโยคตามคำศัพท์ที่ให้มา พร้อมเทคนิคต่างๆ
  • เรียนศัพท์ที่พบบ่อยในพาร์ทการฟัง และการอ่าน
  • ฝึกเติมคำศัพท์ และอ่านจับใจความอย่างรวดเร็วและทันเวลา